Geschiedenis Oosterhamrikkade

Van meanderende stroompjes en uitgestrekte weidegronden naar een strak kanaal om de bereikbaarheid van de gasfabriek te garanderen. En wat later: van autoshowrooms naar een schitterend nieuwbouwcomplex. Hoe was het vroeger en waarom is deze locatie omgetoverd tot nieuw woongebied? We nemen je mee in een stukje geschiedenis van de Oosterhamrikkade in Groningen.

image alt

Weidegronden en scheepvaartverbindingen

Al meer dan 1000 jaar meandert de rivier de Hunze door het Oosterhamrikgebied. Tot aan de 15e eeuw een rivier van betekenis, maar daarna nemen het Schuitendiep en het Boterdiep de functie van vaarroute over. De omliggende weidegronden van de Oosterstadshamrik veranderen eeuwenlang nauwelijks van karakter. De groei van de stad en de scheepvaart bepalen de verdere ontwikkeling van het gebied. Na het opheffen van de vestingstad in 1874 fungeert de voormalige vestinggracht als vaarroute. Maar er wordt al nagedacht over een nieuwe scheepvaartverbinding: het Gorechtkanaal.

image alt

Stadsuitbreiding en een nieuw kanaal

In de jaren rond 1920 is dit kanaal een belangrijke vaarroute, ook richting de gasfabriek. Maar de politiek heeft grootse plannen voor het gebied: een oostelijke stadsuitbreiding en een nieuw kanaal. De plannen hebben echter consequenties. Het Gorechtkanaal verliest zijn functie en verandert in vijvers. Om de bereikbaarheid van de gasfabriek te garanderen, graaft men het Oosterhamrikkanaal. Aan beide zijden van het Oosterhamrikkanaal wordt ruimte gereserveerd voor bedrijven, net als aan de noordzijde van de Vinkenstraat.

image alt

Woningbouw en autobedrijven

Tussen 1935 en 1938 wordt het 2e deel van het Oosterhamrikkanaal gegraven. De Woningbouwvereniging Groningen (nu Nijestee) en Concordia (nu Huismeesters) bouwen aan de noordzijde huizen. De Oosterhamrikkade wordt daarnaast een geliefde vestigingsplaats voor autobedrijven. Nadat in 1965 de gasfabriek sluit, neemt de betekenis van het Oosterhamrikkanaal als scheepvaartverbinding snel af. In de jaren 60 wordt voorgesteld het kanaal te dempen en te veranderen in een snelweg. Dit plan haalt het niet. Het plan in de jaren 80 wel: gedeeltelijke demping voor de aanleg van een busbaan.

Nieuwbouw langs de kade

In het afgelopen decennium is het gebied rond de Oosterhamrikkade aan het veranderen van een industrieterrein naar een nieuwe hotspot. De Oosterhamrikkade wordt een gewilde plek om te wonen en te leven. Er zijn grootse plannen om het gebied beter te ontsluiten en de bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren: de aanpak van de Oosterhamrikzone. Op woongebied staan er plannen op stapel voor huur- en koopappartementen, zoals het schitterende nieuwbouwcomplex Karaat.

Hoe kom je er? Bereikbaarheid
Nieuwbouw in Groningen De Oosterhamrikkade